ärkeängel,  känslor,  meditera,  oro,  själen

Med ärkeänglars hjälp…

Ibland blir bekymren stora. Under ett kundsamtal för ett tag sedan, gjorde jag en lite annorlunda kortläggning. Jag använde bara den stora Arkanans 22 kort ur änglatarot-kortleken. Blandade mycket väl över renande rökelse och drog sedan tre kort. Detta gjorde jag för att få hjälp av de tre ärkeänglar som kom upp på korten, eftersom jag ville be dem om hjälp vid en änglahealing jag kände för att sända. Vid änglahealingen ber jag ärkeänglarna att hjälpa till med det som personen behöver mest just då. Absolut inte några instruktioner till änglarna om vad som ska göras – det vet de bäst.

Man söker kanske hjälp och råd i sin religion. Ärkeänglarna som dyker upp i flera religioner är till stor hjälp för många. I kristendomen nämns tex ärkeängeln Mikael på några ställen i bibeln. Han räknas som den främste av änglarna och brukar kallas för ljusets ängel. I bibeln nämns han som ledare för änglaskaran och är den ende som nämns vid namn. Han står för sanning och hederlighet och kan nå in i djupet av din själ. Honom ska du kontakta när du är rädd eller orolig för han ger säkerhet och skydd.

Nästa ärkeängel som kom upp var ärkeängeln Rafael, healingens och medicinens ängel, för både traditionell medicin och alternativ. Han helar sjuka och kränkta och verkar för samförstånd. Han är också en konstens beskyddare – samtidigt jag drog kortet hörde jag vacker musik, kanske någon i familjen har en speciell musikalisk begåvning.

Tända levande ljus och be änglarna om hjälp känns som en mycket fin ritual. Som ärkeängel nr. tre drog jag Zadkiel. Rätt sällan han kommer upp, så detta måste vara betydelsefullt. Han står för rättvisa och karma, lugn, eftertänksamhet och balans. Han hjälper oss förlåta både oss själva och de som gjort oss orätt. Ge “nåd” för att få bort tunga energier och själv kunna gå vidare. Hans kort betyder att tänka över sin situation och kanske ändra handlingssätt för att få bättre resultat. Försöka att se händelserna från andras perspektiv, för att få balans och hitta lösningar. Lugn, medkänsla och vänlighet är hans råd för framgång. Balans.

Dessa tre ärkeänglar kommer jag att be om hjälp vid tre kommande ängla-healingar på distans. Be att de gör allt för att hjälpa kunden med det som behövs just nu och samtidigt ge sinnesro. Speciellt Mikael ber jag att om att ta hand om oro och ge säkerhet. Ibland är bönen den bästa lösningen.

Med ljus och kärlek från Laura