Runor

  • önskan,  oro,  Runor,  sejd,  Spådom

    Runornas magiska kraft

    När oron växer och det känns som tankarna “står i brand” då brukar jag sätta mig med mina runor. Min önskan är att se lite längre framåt i tiden. Och kanske lite tillbaka, hur i alla sina dagar kunde det…