Runor

  • Runor,  sejd,  själen

    Runläggningar

    Att få runor lagda blir alltmer populärt. Många kunder beställer tid i förväg, så att jag säkert ska finnas på plats, men ännu mer för att jag ska ha vissa örter och en viss färg på ljusen på bordet. Det…

  • önskan,  oro,  Runor,  sejd,  Spådom

    Runornas magiska kraft

    När oron växer och det känns som tankarna “står i brand” då brukar jag sätta mig med mina runor. Min önskan är att se lite längre framåt i tiden. Och kanske lite tillbaka, hur i alla sina dagar kunde det…