Blog,  meditera,  Yoga

Andlig yoga

Yoga är en indisk filosofi och vedisk vetenskap, ca 5000 år gammal. Ordet yoga betyder förena – i yogan verkar föreningen mellan kropp och sinne, mellan själ och universum eller skapare, för att ge oss ett inre lugn. Därför är yogan uppdelad i 8 olika grenar, för att ge oss en grund till hur vi ska förhålla oss till omvärlden. Vilken praktik vi behöver för att leva i harmoni. Asanan eller kroppsövningarna är bara en av dessa 8 grenar.

Första delen är YAMA – självkontrollen eller avhållsamheten. Där är fem etiska regler hur man bör bete sig mot andra. Ahimsa – inte skada andra. Asteya – inte stjäla. Brahmacharya – att använda våra energier på rätt sätt. Aparigraha – att inte vara girig, klängig eller samla på saker..

Med i första delen är också NIYAMA – diciplinerna, också fem till antalet. De ska hjälpa oss i vår själsliga utveckling. Saucha – renheten…. ren kropp, rent hem, rent sinne och ren, naturlig mat. Samtosa – vara nöjd med det som sker i nuet och vara närvarande. Tapas – självdisciplin och att inte ta saker för givet. Svadhyaya – ett själsligt utforskande av sig själv, observera sig själv och att studera heliga skrifter. Ishvara pranidhana – att förlita sig på den universella källan.

Livet är så mycket mer än ett perfekt handstående. När vi börjar utforska yogan som en helhet, ser vi att den erbjuder stöd för alla delar av livets berg och dalbana. Först på tredje plats kommer det som många tror är yoga., ASANA – kroppsställningarna. Syftet med asanas är inte bara att bli starkare och vigare, utan också att lugna nervsystemet, förbättra andning och blodcirkulation och även stimulera det lymfatiska systemet. Sinnet blir lugnat. Tätt följt, på fjärde plats kommer andningsövningarna – PRANAYAMA. Prana är sanskrit betyder mer än livets andning, det är hela livsenergin. som finns överallt. Ungefär lika som det kinesiska chi, som också balanserar sinnet.

Nr. 5 är PRATYAHARA – avstängningen, där vi lär oss koncentrera på vår inre värld. När vi utvecklar en inre medvetenhet blir vår andliga väg så mycket lättare. Väl framme vid DHARANA – koncentrationen som är nr. 6 lär vi oss bemästra vårt inre fokus och kontrollera vår intention. Om vi fokuserar på ett andligt föremål, som en ljuslåga eller en kristall, kan vi stilla sinnet. Ju mer vi fokuserar, desto snabbare kan mer energi flöda genom oss och vi kan snabbare uppfylla våra mål. Nr 7 är äntligen DHYANA – meditationen. Vi har en medvetenhet inom oss som aldrig förändras, Den observerar utan att döma. Genom att meditera regelbundet blir det möjligt att behålla lugnet, även om vår omvärld verkar ha gått in i kaos. 8 och sista är SAMADHI – självinsikten. I det här utrymmet finns inte det förflutna eller nuet, utan man upplever sitt naturliga, sanna jag bortom ego och känslor. “Jag undrar om någon kommit så långt? I jämförelse verkar huvudstående lätt som en plätt.” NAMASTE!

Med meditativa hälsningar, ljus och kärlek från Laura, din tant medial.