Blog,  Tarotkort

Hemlighet eller mysterium..

Det är betydelsen på den stora arkanan, 22 kort och den lilla arkanan, 56 kort, sammanlagt 78 kort som berättar om livets stora och små hemligheter. Stora arkanans kort beskriver livets betydande händelser och vändpunkter, medan den lilla arkanans kort representerar mer vardagliga händelser. Den lilla arkanan är uppdelad i 4 sviter…… Eld, vatten, luft och jord.

Eldtecknet, stavarna, står för det intuitiva, det andliga och våra visioner, jobb och framtid. Stjärntecknen som är kopplade till element eld är Lejonet, Väduren och Skytten. Vattentecknet, bägaren, står för den känslomässiga delen av våra liv. Stjärntecknen som är kopplade till elementet vatten är Fiskarna, Kräftan och Skorpionen. Lufttecknet, svärdet, står för det mentala, förnuftet och tänkandet. Stjärntecknen som är kopplade till elementet luft är Vattumannen, Tvillingarna och Vågen. Jordtecknet, myntet, står för det fysiska och den yttre, materiella världen. Stjärntecknen som kopplas till elementet jord är Stenbocken, Jungfrun och Oxen.

Jag spår gärna i både den gamla, invanda tarotkortleken, som i de mycket nyare änglatarotkorten. Änglakorten använder jag alltid när, jag önskar änglahjälp vid läggningen. Nyligen hade jag ett samtal, där jag genast bestämde mig för, att änglarna skulle spela en stor roll. Det blev en variant av 10 korts-läggningen keltiska korset. Första kortet jag drog blev kort nr. 20, Förnyelsen. Änglarna sänder detta kort när någon står vid en “vägkorsning” och är på väg att göra en viktig förändring i sitt liv. En ny början. Här är det ärkeängeln Jeremiel, ängeln för emotionellt helande, som hjälper till med beslutet. 9 i luft som kom upp därefter, visar på oro och att personen har “fastnat” så det är svårt att se framåt. Fastnat i negativa tankar. Ska lämna det förflutna och se framåt. Som kort nr 3 kom 5 i eld och säger att saker måste redas ut och att ett beslut måste tas. Personen har hamnat mellan olika meningar om hur situationen ska lösas. 6 i vatten därefter visar på osäkerhet i barndomen som gör det svårt att bestämma sig. 5 i luft kan tyda på okloka val och önskan om hämnd för att ha träffats av ohederligt beteende. 8 i luft säger att det är onödigt att stanna i den svåra situation som uppstått. Det finns bra möjligheter att frigöra sig från nuvarande situation på ett hälsosamt sätt. Tro på dig själv och tänk positiva tankar. Sjunde kortet är nr. 13 Frigörelsen i änglakortleken. Det visar att det är dags att gå vidare, att göra ett avslut. Finns ingen grund att stanna i situationen, som den är nu. Välkomna det nya. Ta hjälp av ärkeängeln Azarel som helar ditt hjärta vid förändringar. Han hjälper till att släppa taget om det som varit. 5 i vatten som följer, tyder på en önskan att ändra det förflutna, för att inget blev som det var väntat. Tid att sopa bort det negativa. Det nionde kortet är ärkeängeln Ariel som kommer med nr. 11 Styrka. Hon är naturens ängel, som ger styrka och stöd i svåra tider. Se på utmaningen som en möjlighet att lära. Då blir allt lättare. Sista kortet, det tionde blev Drottningen i luft. Det beskriver en realistisk, erfaren kvinna, som tar ett objektivt beslut. Rensar bort allt som inte är till någon nytta och som dessutom ser en viss [svart] humor i situationen. En kvinna med klar förmåga att fatta nödvändiga beslut och se igenom dolda agendor. Som ser ljuset i tunneln med glimten i ögat.

Kortläggningen stämmer rätt bra ihop med kvinnan i samtalet. Varje gång jag gör en kortläggning anpassar jag den till situationen. Vid enklare frågor kommer man långt med en trekorts-läggning.

Ha en underbar dag, hälsar Laura med ljus och änglakärlek