Magi,  Måne,  meditera,  sejd,  Spådom

Spåkvinnor

Dessa kvinnor som undkom häxförföljelsen och under årtusenden utövat sin konst innanför hemmets väggar och fört ritualerna vidare i tysthet ända till mitten av 1900-talet. Dessa är vi tack skyldiga. Den fornnordiska magin har sin egen rika magiska tradition och nordisk magi intar sin egen centrala plats inom all häxkonst.

Praktisk magi utövas i naturen och speciellt den nordiska är mycket naturförbunden. Skogar, sjöar, havet, berg, snö är källor för naturkrafter, som inte finns överallt. I vårt moderna Skandinavien har Seidr och Odenism återupplivat vikingarnas magi och uråldriga fornnordiska traditioner. Wicca likaså.

Gudinnan Freja är en ikon för skandinaviska häxor. Denna vikingagudinna, vars vagn drogs av 2  enorma svarta katter, var Sejdr-konstens härskarinna. Sinneskraften var deras största gåva, de gjorde astrala resor, kunde framkalla kärlek och även glömska. De kunde skapa illusioner och dimma.

Seidr konsten utövades av en äldre magisk kvinna i klanen som levde ensam eller med en syster, men hon var alltid solitär utövare. Seid utförde besvärjelser för stammens räkning och kunde till och med påverka väderleken.

Völvan var också en magisk kvinna i nordisk historia. Den äkta Völvan tolkade universums naturlag, Orlag,  genom att kasta ut runor eller att använda eld som divinationsmetod, istället för att vända sig direkt till andarna. Namnet Völva kommer från en magisk stav som hon bankade i marken, ungefär som shamanerna använder sina trummor.

Völvorna använde även runor som en källa till magisk kraft när de färdades astralt, eftersom runorna innehöll nyckeln till att genomföra ritualer och besvärjelser.

Med ljus och kärlek från Laura