Runor,  sejd,  själen

Runläggningar

Att få runor lagda blir alltmer populärt. Många kunder beställer tid i förväg, så att jag säkert ska finnas på plats, men ännu mer för att jag ska ha vissa örter och en viss färg på ljusen på bordet. Det är ibland också att förutsägelsen eller sejden ska kännas rätt inför en viss händelse eller minnesdag.

För det mesta använder jag färska örter med passande magiska egenskaper samtidigt. Iaf vid den här årstiden. Höst och vinter blir det torkade örter i rökelsen.

Den mest populära läggningen är den med fyra runor. Nr 1 är för det som varit, men fortfarande påverkar livet. Det är runan som ligger mot norr. Nr 2 söder runan som visar det som händer nu. Nr 3 runan mot öster framtiden och vad du speciellt ska se upp med. Nr 4 väster, som ger den samlade bilden.

Elden, som jag alltid försöker kombinera med, representeras av levande ljus, handstöpta av bivax. En del riktigt speciella dagar, som Valborg eller Sommar- och Höstdagjämning, gör jag runläggningen ute vid öppen eld.

Runtecknet Ass, = Gud eller Oden betyder en andlig kontakt med ditt högre jag. Håll gärna just den Runan hårt i handen när du mediterar. Den står också för vishet och även kommunikation med tidigare liv. Utför också gärna själv någon form av ritual.

Med ljus och mycket kärlek från tant medial, Laura