Blog

Kritik, får vi alla ibland..

Lär dig möta kritik, även hård och ilsken. Det viktigaste är att du lär dig se kritiken som en gåva. Öva dig att tacka för feedbacken, även om den är mindre bra. Kritik är inte motsatsen till beröm. Likgiltighet, att inte alls bli uppmärksammad, är mycket värre. Så får du kritik, då lyssnar man på vad du säger.

Det är svårare att ta emot kritik än att ge. Vårt normala reaktion mot kritik är att förneka kritiken, bli arga och försvara oss. Men kritik är en möjlighet till personlig utveckling och det finns bättre metoder att möta den än ilska.

Börja med att hålla ner garden och bara lyssna. Försvara dig inte och förklara dig inte, be om konkreta exempel om kritiken inte ät tydlig. Fråga så länge tills du förstår. Om du känner att du måste, förklara hur du tänkte och varför du gjorde som du gjorde. Men bortförklara inte och gå inte till motattack. Sortera i kritiken du får. ta bort om det är något som inte handlar om dig. Ta till dig det som du tror du kan använda. Säg ifrån om det blir för mycket och be att få återkomma efter att du funderat på det du hört inte är rätt. Det är en utmaning att inte börja försvara sig, men lyckas du med det, kan du växa och utvecklas. Du kan gärna be den som ger kritiken, att säga när något är bra. Och glöm inte tacka [för feedbacken} även om den inte var bra. TACKA! Och gör det utan ironi.

Många hälsningar, ljus och kärlek från Laura