Blog,  Magi,  ormar

Juli ormens månad

Jag läste i gamla Bonde – Praktikan, “Julius, Ormemånad, hafwer 31 dagar”. Det där med ormar stämmer verkligen i år, jag har aldrig sett så mycket orm tidigare, ändå har jag rätt många både i trädgården och i växthuset. Solen lockar ju fram dem och vi hade mycket varmt redan i juni. Huggormar, men också snokar och hasselsnokar, till och med i dammen simmar de. Där kollar jag noga när ett huvud sticker upp – de gula fläckarna just vid sidorna av huvudet lovar snok. Ingen risk för ormbett. Men risken är ändå väldigt liten, för huggormen biter bara om man skulle trampa direkt på den.

Vackra är de och andligt sägs de komma med visdom och makt. De är en symbol för helande krafter och de som har ormen som kraftdjur sägs ha starka healingkrafter, kopplade till naturen och jorden. Jag håller hellre med om detta, än kristendomens tolkning att ormen har med ondska och död att göra. Något som också kopplas till ormen är som symbol för förändringar och övergångar i livet. Frihet och annat.

Ormen är en av historiens viktigaste symboler. I Norden var Midgårdsormen guden Tors fiende och kampen mellan dem slutade med jordens undergång, Ragnarök. I Kina ingår ormen i den kinesiska zodiaken/djurkretsen där den står för klokhet, framgång och visdom. I Indien betyder ordet naga, både gud och orm. Ormar hålls i Indien även som tempelväktare, då de anses vara väktare av jordens skatter.

En stor fördel har dessa vackra varelser genom att de jagar möss och sorkar. För mig gränsar bara det nästan till magi. Ormen står ju också för renhet, ömsar skinn och går vidare. I växthuset “bor” sedan några år en vacker brun hona och en lika vacker mörkgrå hane, båda med mycket tydliga sicksack-tecken längs ryggen. Med ännu några fler tillsammans. De ömsar skinn vid olika tidpunkter. Hanen ömsar på våren, medan honan ömsar tidig höst efter det hon fått ungar. Vanligtvis någon gång i augusti. Sådär 5 – 25 stycken. Svaret på frågan som ofta kommer…… Nej, espingarna [de nyfödda] är inte giftigare än föräldrarna, tvärsom.

Den vackra svenska snoken tar folk ibland för en förrymd utländsk orm. Den skiftar i grönt när den ömsar skinn. Men snoken är för det mesta lätt att skilja från andra ormar. Den enda i världen med sina gula fläckar vid sidorna av huvudet. Jämförd med huggormen så har snoken runda ögon, medan huggormen har snedställda smala ögon. Eftersom det finns helsvarta huggormar utan sicksacklinjen, liksom snokar med otydliga gula fläckar, så kan man missta sig.

Jag har inte nämnt kopparormen, för den är egentligen en kopparödla., faktiskt en ödla som saknar ben. Otroligt vackert kopparskimrande, som ett smycke, så jag ville åtminstone nämna den..

Med ljus och kärlek och lite av ormarnas magi, från tant medial, LAURA