Magi,  meditera,  ritual,  suggestion,  Universum

Magi eller självsuggestion

Vi läser ibland om personer som varit fast beslutna att klara av svårigheter, sjukdomar och annat som verkat helt omöjligt att klara av. Men mot alla odds har de lyckats. Jag blir helt betagen när jag läser om dem och alltid fascinerad av vilka resultat som går att uppnå, om tron och viljan finns där. För inte länge sen läste jag om en kvinna som fick sin tredje cancerdiagnos.

Först bröt hon ihop, men beslöt sig sedan för att bejaka erfarenheten och vara tacksam för sitt liv. Med böner, mantran, rätt mat, positiv inställning och tankens kraft vann hon över sjukdomen. Hon skrev själv att tro och tillit kändes som det viktigaste.

Attraktionslag, tankens kraft, självsuggestion eller självhypnos. Och som kvinnan skrev, fullt förtroende att universum kommer att hjälpa. Tankens kraft är mäktig och vår vilja kan vara stark. Men det sägs att viljan är lätt att påverka. Därför är självsuggestion eller bättre autosuggestion så viktig – det behövs att vårt undermedvetna tar emot vårt budskap, som om det vore den verkliga sanningen.

Vill du påverka ditt undermedvetna är det viktigt att det du förmedlar är möjligt att göra, att det är rimligt. Även om det tycks otroligt svårt. När du har en rimlig uppgift eller plikt att utföra, ska du alltid tänka “Det är lätt, det kan jag.” Om du tycker att en uppgift är lätt, blir den faktiskt lätt. När du utför en självsuggestion, ska du alltid infoga “på alla vis” eftersom en allmän suggestion är verksammare än en speciell. Autosuggestion är en sorts självhypnos, som man nog kan definiera som “tankens påverkan på människans psykiska och fysiska varelse.” Där kan man tala om tankens makt – det är det undermedvetna vi måste påverka.

För att förstå detta med självhypnos {eller autosuggestion} måste vi veta att vi har två helt skilda “jag” inom oss. Båda är intelligenta, men det ena jaget är medvetet – det andra är omedvetet. Om vi jämför våra jag, så har vårt medvetna ett mycket opålitligt, påverkbart minne, medan vårt undermedvetna minne är osvikligt och registrerar minsta händelse.

År vi övertygade om att vi får det vi önskar, så får vi det. Så länge det ligger inom rimlighetens gräns. Det är till sig själv man måste ha förtroende, så självförtroendet är en viktig del av jaget. Om man för det mesta tvivlar på sig själv lyckas man inte. Om man tror på sig själv och tänker “Jag skall lyckas”, då lyckas man verkligen, även om man bara får en enda liten möjlighet. Går man omkring och ständigt tvivlar på sig själv lyckas man inte utan missar chanserna. Så detta med tankens makt, attraktionslagen och positivt tänkande är perfekt. Vi måste bara få det att fastna i vårt undermedvetna. Kanske är självhypnosen vägen dit? “Magi”? Försöka duger.

Med magi, ljus och kärlek från Laura