Blog,  Medial,  Tarotkort

Tarot online…

Kan man verkligen spå i kort online frågar många. Online är minst lika bra, om inte bättre än om man sitter mitt emot varandra. Då avlänkas man inte av yttre detaljer. Kan man verkligen se framtiden där? Helt så enkelt är det inte. Man kan väl säga att korten visar riktningen. Det är inte så, att man bara läser av det budskap korten sänder, utan man använder de förmågor man har.

Det är intuitionen, det kan vara änglakontakter eller vägledning av andliga guider vi har. Många av oss medium använder också spåkula och pendel, örter och kryddor, rökelse och ljusmagi. Ibland förstärker man spådom med kristaller eller salter. Läsa och tyda i runor blir allt vanligare. Vi har alla våra speciella sätt att lägga våra kort samtidigt som vi kompletterar med det som passar oss bäst. Det är mycket individuellt. Själv börjar jag dagen bäst med att lägga 1 kort för mig själv, lite rökelse, ett levande ljus och dagens tidning. Glömde det viktigaste, en stor kopp med örtte. Kaffet hör vintern till – åtminstone fram till 15.00-tiden.

Tarotkortleken är uppbyggd i 2 delar, den stora Arkanan med 22 kort och den lilla Arkanan med 56 kort. Vad betyder Arkanan är en stående fråga. Hemligheten naturligtvis. Den stora och den lilla hemligheten. den stora täcker de större livsfrågorna och större händelser, medan den lilla ger mer direkta upplysningar om speciella händelser. Den stora Arkanan visar en större kraft – ett kort därifrån har mer tyngd än det från den lilla Arkanan.

Korten i den stora Arkanan visar vart i livet vi befinner oss och vilka livsval vi står inför. Dessa kort innehåller energier från alla sviter i den lilla och har därför en större fulländning. Man säger att den stora Arkanan är en genomgång av livets alla faser. När ditt kort dras kan det visa på en mycket stark vardagshändelse eller på en andlig och livsavgörande utveckling. Hela livssituationen.

Korten i den lilla Arkanan är uppdelade i 4 sviter, 56 kort totalt med 14 kort i varje svit. Stavar, mynt, bägare och svärd. Stavarna är arbete har elementet eld. Mynten är det materiella och har elementet jord. Bägarna är känslor och har elementet vatten. Svärden är jaget, hälsan och det mentala och har elementet luft. Men korten svarar alltid på den direkta frågan, antyder en förbindelse genom kortet.

ig

Jag har alltid en saltlampa framför korten, som ska ha en renade verkan mellan varje kortläggning. Rökelsen är alltid tänd för samma sak. Online brukar det för det mesta bli en trekortsläggning, men inte så ofta den vanliga dåtid, nutid- framtidläggningen, utan istället 1.Var befinner jag mig nu? 2. Vad håller mig kvar här? 3. Hur kommer jag vidare?

Har du en enda fråga, brukar jag försöka få fram svaret med ett kort. Vill du ha ett ja eller nej-svar blir det ett kort och pendel. Kommer han ikväll? Ringer han? Vill han träffa mig? Det är svårt, situationer kan ändras och vindarna vända. Spådom är färskvara. Som väderleksrapporten. Om nya vindar blåser upp kan det ändra situationen till det bättre eller sämre. Men oftast stämmer prognosen.

Många hälsningar, ljus och kärlek, från din “spåtant” Laura