• Blog,  ritual

    Zen ritualer

    Zen stammar från buddhismen, som anser att alla varelser och händelser i universum hör ihop och är beroende av varandra. Det är människan själv som har makten över sitt liv. Med buddhismen får du den gyllene medelvägen – inte leva…