Blog,  Drömmar,  Förberedelse

Ostoppbar och full av kraft

Det gäller “bara”, att du vet vilka drivkrafter du har, för att övervinna de hinder du stöter på. Det kan vara arbete, tidsnöd, trötthet osv.

Varje dag gör vi en massa saker som vi inte är helt medvetna om, men som påverkar oss. Om vi blir mer uppmärksamma på vad som styr oss, då blir det lättare att göra det som vi bestämt oss för att göra. Som till exempel att träna istället för kaffe med bakelse på närmaste konditori. Är du klippan som har kraft att motstå frestelsen?

Dina val och handlingar påverkas av olika krafter. Dina tankar, dina känslor och din kropp är de inre krafter som påverkar dig. De yttre krafterna är fysisk miljö, kultur och relationer.

Dina tankar är nästan som din inre film som kan ge dig motivation och energi eller göra dig lustlös och trött. Tankens kraft är mäktig. Om du tror att du inte kan motstå en frestelse, så har du rätt! Tänker du att du kan motstå, har du också rätt. Det blir som du tänker! Tänk aldrig att du ska försöka – tänk att du ska! Visualisering kan stärka motivationen, så föreställ dig i vackra bilder. Att styra tankarna kräver vilja, så ha tålamod. Öva istället för att gnälla. Om du är van att säga till dig själv att något inte kommer att lyckas, då tar det tid att ändra. Var uppmärksam på att tänka positivt, så blir det bättre och bättre.

Tillåt dig själv att ha roligt! Det är viktigt för dina känslor. Ge dig själv tillåtelse att söka efter ex. träning och mat som du gillar. Och hushålla med din energi. Kom alltid ihåg återhämtningen. Det viktigaste du kan göra är att sova gott!

Gör också ditt till så att din familj och dina vänner får en kultur som gör det enklare för alla att göra sunda val. Ta reda på vad som gör dig mest motiverad. Justera din fysiska miljö så den passar din nya positiva livsstil.

Framför allt hitta styrkan i dina relationer. Vänner och familj kan inspirera dig till ett sunt leverne. Se till att de stöttar dig för det är starka krafter. Utvidga din krets av människor med några som har samma mål som du. Det kan betyda mycket att dela erfarenheter. Själv har jag mycket positiva erfarenheter med Facebook-grupper.

Ljus och kärlek från LAURA