Drömmar,  ritual,  sejd,  Spådom,  Vinter

Bara en dröm

Juletiden är en drömmarnas, månens och högtidernas årstid. För mig är det mycket också ritualernas och magins tid. Har alltid varit intresserad av forntida seder och bruk. Vad gjorde Asagudarna och deras sejder – spåkvinnorna och spåmännen. Hos samerna heter dessa nåjdare – och i några delar av världen är det shamaner, som står för bland annat spådom och helande med naturens kraft. Alla kan de placeras under någon form av naturreligion – animism. Ordet animism används inom teologin för att beskriva uppfattningen att naturen är besjälad. Man tror att det finns en ande i varje träd, varje vattendrag. Till exempel har både samisk religion och shamanism inslag av animism

Bara tanken på att allt är besjälat känns som en dröm. Då får ordet trädkramare en helt annan innebörd. Älskar tanken på att det skulle kunna vara så. Men…. vad jag själv gärna fångar upp från forna tider är just magin – ritualer, mantran, spell – speciellt kopplat till levande ljus, aromaterapi och örternas helande verkan som te, krydda och i rökelse. I förbindelse med tankens kraft och positiva energier tror jag på ritualernas starka positiva verkan.

Sejd var ju trolldom och spådom som främst blev utövad i fornnordisk tid. Sejdaren föll i trans med olika metoder, När sejdaren sen fått kontakt med andevärlden, svarade hon på frågor om väder, framtid, skörd osv och drog vidare till nästa gård. Sejdare var mest kvinnor, eftersom det ansågs omanligt. Motsägelsefullt, eftersom Oden, den högste asaguden ansågs vara den bästa sejdaren.

En blandning av minnen och nya drömmar är vad som dyker upp i denna mörka decembertid eller juletid. Skönt med alla dessa speciella dagar, som låter oss få in extra ljus i mörkret. Julgranen tex uppstod i Tyskland på 1400-talet för att skydda hemmet mot onda makter och illvilliga väsen. Men i Sverige dök den upp först i början av 1800-talet. Traditionen att pynta med “grönt” som skydd finns sedan långt tillbaka, Barrträd skyddade då och nu mot övernaturliga varelser och onda energier. Kring jul sägs många sådana vara i rörelse.

Ska inte glömma, att runt den 14 december få se en skymt av Geminidernas stjärnfall och säga mina önskemantran då. Speciellt som de stjärnfallen kan ses före midnatt. Får hoppas på en stjärnklar natt för alla mina önskningar. Listan är lång i år, så jag har tur att det är så många speciella dagar. Det ska ju inte vara mer än 3 önskningar varje gång.

Med stjärnfall, ljus och kärlek från Laura