• ego,  gryning,  Måne,  önskan

    Ritualer inför fullmånen

    Just inför fullmånen känns det helt rätt med rituella aktiviteter, böner, manifestationer och besvärjelser. Det är trevligt att göra allt lite speciellt, så man har känslan av att det händer något betydelsefullt och vackert. I månskenet är det lätt att…